Wednesday, November 06, 2002

Onsdag. 6. november 9.00 - 15.00 = 6 timer