Wednesday, November 20, 2002

Onsdag d. 20. november 10.00 - 15.30 = 5,5 timer

Jeg har tjekket min konto, og pengene er kommet. Tak for det!